Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Marketing kỹ thuật số - Digital Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học - Chính quy  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Nghiên cứu Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên đại học - Chính quy  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Truyền thông Marketing - Marketing Communication
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên đai học - Chính quy  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[4]Marketing Căn Bản - Principles of Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 SV đại học - Chính quy  Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn