Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá hiệu suất nhận dạng khuôn mặt sử dụng mạng thần kinh và phân tích thành phần chính
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoa K. Tran, Tuan V. Pham
Nơi đăng: 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence; Số: WIITC 2014;Từ->đến trang: 40-44;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, automatic face recognition algorithms using template matching and feed-forward neural network based on Principal Component Analysis (PCA) features have been proposed. The algorithms have been developed under different training conditions. Experimental results obtained from the ORL database show that: (i) the network classifier’s performance is superior to performance the conventional PCA face recognition using Euclidean distance; (ii) the robustness of the neural network classifier still holds when size of eigenvector is reduced.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn