Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xác định tính chất âm của PMMA sử dụng kỹ thuật truyền siêu âm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Khánh Hòa, Trần Thị Khánh Hòa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 11(120) 2017;Từ->đến trang: 16-19;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, phương pháp thực nghiệm không phá vỡ kết cấu dựa vào kỹ thuật truyền siêu âm được phát triển để đo vận tốc và độ suy giảm của sóng ngang và sóng dọc trong vật liệu. Hai cặp biến năng được sử dụng để đo đạc, một cặp với tần số trung tâm 5 MHz, cặp còn lại với tần số trung tâm 10 MHz. Phương pháp được kiểm tra trên vật liệu đồng chất Polymethylmethacrylate (PMMA). Những kết quả đo đạc trên PMMA cho thấy sự phù hợp với các kết quả đã công bố trên tạp chí, vì vậy, kiểm chứng được tính chính xác của hệ thống. Thêm vào đó, ảnh hưởng của nhiệt độ lên thông số âm thanh cũng được thảo luận. Một lượng biến đổi nhỏ, khoảng 3% cho vận tốc pha, trong khi ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự suy giảm âm lớn hơn nhiều, tăng 35% khi nhiệt độ thay đổi từ 20℃ đến 37℃. Những đặc tính âm thanh và ảnh hưởng của nhiệt độ lên thông số âm thanh là cần thiết và nên được xem xét khi chế tạo những biến năng siêu âm.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn