Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 CẢI TIẾN VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MOODLE TRONG VIỆC TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Moodle is a course management system (CMS) - a software package designed to help trainers create online training courses quality easily. The e-learning system like sometimes also called Learning Management System (LMS) or Virtual Learning Environment (VLE). Moodle allows you to create courses on the Internet or other online learning website. In addition, Moodle also provides modules that support the teaching, organizing examinations, homework really well, help to bring quick results, accurate, real-time. This article demonstrates how to deploy the module moodle environment test at the College of Information Technology and improved banking service exam test environment at the school are working.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn