Trần Thu Thủy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27068 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thu Thủy
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/12/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Dạy CN: mạng máy tính, Lập trình Java, Thiết bị mạng và truyền thông
Lĩnh vực NC: khoa học máy tính và mạng truyền thông
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 124 Thanh Thủy
Điện thoại: ; Mobile: 0905888069
Email: ttthuy@cit.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Công tác tại Đại học Đà Nẵng 2009
https://scholar.google.com.vn/citations?user=xOheo2IAAAAJ&hl=en
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu rút trích và phân loại các thực thể danh từ riêng cho các kho ngữ liệu phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chủ nhiệm: Trần Thu Thủy. Mã số: 2014-07-05. Năm: 2014. (Jun 12 2015 1:13PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: CẢI TIẾN VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MOODLE TRONG VIỆC TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN. Chủ nhiệm: Trần Thu Thủy. Thành viên: . Mã số: T2010-07-03. Năm: 2011. (Jun 12 2015 1:15PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CẢI TIẾN VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MOODLE TRONG VIỆC TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN. Tác giả: Trần Thu Thủy. Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin. Số: cita2012. Trang: 10-12. Năm 2012. (Jun 12 2015 1:17PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn