Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 CẢI TIẾN VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MOODLE TRONG VIỆC TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
Chủ nhiệm:  Trần Thu Thủy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
walgreens prints coupons open free printable coupons
Số: T2010-07-03 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Moodle là một hệ thống quản lý khóa học (CMS) - một gói phần mềm được thiết kế để giúp các nhà đào tạo tạo ra các khóa đào tạo trực tuyến có chất lượng một cách dễ dàng. Các hệ thống e-learning như thế đôi khi cũng được gọi là Hệ thống quản lý đào tạo (LMS) hoặc Môi trường học tập ảo (VLE). Moodle cho phép tạo các khóa học trên mạng Internet hay các website học tập trực tuyến. Ngoài ra, Moodle còn cung cấp các module hỗ trợ việc giảng dạy, tổ chức thi, nộp bài tập thực sự hiệu quả, giúp đem lại kết quả nhanh chóng, chuẩn xác theo thời gian thực. Bài viết này trình bày cách triển khai moodle ở module thi trắc nghiệm tại môi trường trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin và cải tiến ngân hàng đề thi để phục vụ môi trường thi trắc nghiệm tại trường đang công tác.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn