Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,887

 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HỌC HỌC PHẦN GIAO THOA VĂN HÓA ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ĐINH THỊ HOÀNG TRIỀU
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, Khoa Tiếng Anh; Số: Năm 2013;Từ->đến trang: 35 - 41;Năm: 2013
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khi thế giới chuyển từ đối đầu sang đối thoại cùng tồn tại hòa bình và nguồn lực quốc gia cho sự tăng trưởng kinh tế bằng những phương tiện hiện đại thì việc giao lưu văn hóa càng được mở rộng hơn bao giờ hết. Do đó, Giao Thoa Văn Hóa là một học phần bắt buộc đối với sinh viên Khoa Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Bài báo nêu lên tính độc đáo của nền văn hóa dân tộc, tầm quan trọng của giao lưu văn hóa và lý do vì sao học phần này lại mang tính bắt buộc ở nhà trường.
ABSTRACT
When countries in the world have conversations in peace instead of being in conflict with one another and focus their labor forces on the development of their economy via modern means, cultural exchange is widened in maximum. Therefore, Cross-Culture is a compulsory subject for students in the Department of English, the College of Foreign Languages, the University of Danang. This article mentions the origin and outstanding features of culture, the importance of cultural exchange and the reasons why Cross-Culture is considered to be obligatory at college.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn