Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếnh Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Học viên Cao học không chuyên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[2]Giao thoa Văn hoá
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Sinh viên Đại học (chính quy, tại chức, bằng hai)  Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
[3]Văn hoá Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 1996 Sinh viên Đại học (chính quy, tại chức, bằng hai)  Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
[4]Văn hoá Mỹ
Ngành: Ngoại ngữ
 1996 Sinh viên Đại học (chính quy, tại chức, bằng hai)  Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
[5]Văn học Anh Mỹ
Ngành: Ngoại ngữ
 1996 Sinh viên Đại học (chính quy, tại chức, bằng hai)  Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
[6]Nói
Ngành: Ngoại ngữ
 1993 Sinh viên Đại học (chính quy, tại chức, bằng hai)  Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
[7]Viết
Ngành: Ngoại ngữ
 1993 Sinh viên Đại học (chính quy, tại chức, bằng hai)
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn