Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Những lỗi sinh viên thường mắc phải khi viết Tiếng Anh ở giai đoạn nâng cao

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Hoàng Triều
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
; Số: 5/2002;Từ->đến trang: 48-51;Năm: 2002
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo phân tích những lỗi về văn phong viết tiếng Anh mà sinh viên năm thứ ba và thứ tư thường gặp phải cũng như gợi ý cách sửa những lỗi ấy.

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn