Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,519

 Thực trạng và giải pháp cho việc dạy học môn Giao thoa Văn hoá tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Hoàng Triều
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học, Khoa Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 2/2011;Từ->đến trang: trang 42-47;Năm: 2011
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nêu lên thực trạng dạy học môn Giao thoa Văn hoá tại trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN với những khó khăn còn tồn đọng; qua đó, tác giả nêu lên những giải pháp cho thực trạng đó.
ABSTRACT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn