Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,884

 The Industry Cluster Approach for Tourism Development of Central Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh
Nơi đăng: International Journal of Business and Management; Số: 11(5);Từ->đến trang: 167-178;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Industry cluster is frequently mentioned in the literature of the regional economic development, but there are a few studies about identifying competitive clusters in the region. For this reason, the paper approaches cluster analysis for identifying competitive clusters in Central Vietnam. From location quotient and shift-share analysis, the result reveals that tourism cluster is a competitive cluster for the regional economic development. Then, the study develops the tourism cluster in central Vietnam that includes tourism cluster profile, tourism production network, and tourism value chain. Moreover, the study result provides a basic framework for industry cluster analysis that help policy makers and economic developers to understand economic activities, characteristics of competitive cluster and supranational characters in the regional economy, then deliver strategy and policies for tourism cluster development of Central Vietnam.
ABSTRACT
Industry cluster is frequently mentioned in the literature of the regional economic development, but there are a few studies about identifying competitive clusters in the region. For this reason, the paper approaches cluster analysis for identifying competitive clusters in Central Vietnam. From location quotient and shift-share analysis, the result reveals that tourism cluster is a competitive cluster for the regional economic development. Then, the study develops the tourism cluster in central Vietnam that includes tourism cluster profile, tourism production network, and tourism value chain. Moreover, the study result provides a basic framework for industry cluster analysis that help policy makers and economic developers to understand economic activities, characteristics of competitive cluster and supranational characters in the regional economy, then deliver strategy and policies for tourism cluster development of Central Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn