Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,038

 A Simulation Approach for Performance Evaluation of Pull, Push Systems
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh and Voratas Kachitvichyanukul
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Proceedings of the 2005 International Conference on Simulation and Modeling, SIMMOD 2005 - AIT, Thailand; Số: ;Từ->đến trang: 23-30;Năm: 2005
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT

This paper studies the effects of uncertainties in operational factors on performance of a manufacturing system. A simulation model of a hypothetical manufacturing system with multi-stage subassembly is developed and used to study such effects. The study uses simulation as long run planning tools for improving manufacturing performance and compares MRP-push systems versus Kanban-pull systems. A simulation language for discrete-event simulation, SIGMA, is used to model for pull, push systems.  An iterative heuristic algorithm is employed to determine initial model parameters:  the number of Kanban for pull systems, and safety stock levels for push systems. Simulation experiments are conducted in an environment involving changes in two operational factors:  demand and processing time. The experimental results indicate that the pull system outperforms the push system in terms of lead time and work in process (WIP) inventory in such environment.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn