Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,285

 A Simulation Approach for Improving Customer Efficiency in the Banking Industry - A Case Study in Vietcombank
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh and Nguyen Thanh Liem
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Proceedings of Abstracts and Papers (CD ROM) of the 7th Asian Pacific Industrial Engineering and Management, APIEMS 2006 Conference - AIT, Thailand; Số: APIEMS 2006 Conference - AIT;Từ->đến trang: Thailand;Năm: 2006
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The study is to investigate factors that influence customer efficiency in the banking industry. The Data Envelopment Analysis (DEA) method, a non-parametric tool for efficiency analysis, is applied to measure customer efficiency scores. The hypotheses have been developed to explore key demographic factors that have influence on customer efficiency. The results from the hypothesis tests indicate that DEA efficiency scores is correlated with demographic factors and channel choices. The purpose of the study aims to determine potentially effective customers and improve customer efficiency through customer interaction. For this purpose, a channel strategy is formulated to identify opportunities to improve customer efficiency based upon customer survey and internal research. Further, experimental simulation is used to validate improved customer efficiency for each proposed channel strategy.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn