Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,859

 Tourism Cluster Development of Central Vietnam: A Global Chain Perspective
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh and Voratas Kachitvichyanukul
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Management Science and Engineering Management - World Academic Press; Số: ISBN: 978-1-84626-003-2, England, UK;Từ->đến trang: 214-220;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The paper is to provide a framework for developing tourism cluster in global chain perspective. The approach requires employing cluster analysis and analyzing value chain for tourism development in the region. For this purpose, the study has employed cluster analysis to develop tourism cluster profile and production network on knowledge base and innovative milieu. In addition, the study has also analyzed tourism value chain and globalization effects to supply/demand side in tourism marketplace. These analyses provide a basic background for policy makers understanding economic activities, characteristics of competitive cluster and supranational characters in the regional economy, then delivering strategy and policies for tourism cluster development of central Vietnam.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn