Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,874

 Transport and Logistics Development of the East-West Economic Corridor: A Vietnam Perspective
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh and Nguyen Thanh Liem
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Proceedings of Abstracts and Papers (CD ROM) of The 1st International Conference on Logistics and Transport. ICLT 2009, Chiang Mai, Thailand; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The East-West Economic Corridor (EWEC) project of the Greater Mekong Sub-region (GMS) has created many opportunities for international economic cooperation in the region. The EWEC project not only explores inherent potentials of each country, but also promotes to develop transportation infrastructure and international logistics system. The study investigates regional advantages of member countries and cross border transportation in the EWEC, and approaches time-cost analysis to conduct cost structure and comparison of transit cost and transit time between Vientiane-Laem Chabang corridor and Danang-Mukdaharn corridor. From the Vietnam perspective, the study proposes key solutions for developing the transport and logistics system of the EWEC in Vietnam. 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn