Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,066,657

 The Industrial Upgrading Strategy of Vietnam Textile Industry: A Global Chain Perspective
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh, Nguyen Thi Bich Thu, and Nguyen Thanh Liem
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Proceedings of Abstracts and Papers (CD ROM) of The 1st International Conference on Logistics and Transport. ICLT 2009, Chiang Mai, Thailand; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The paper approaches the global commodity chains framework to explain the transformations in textile production and trade networks. Based on East Asia’s OEM model and characteristics of Vietnam textile industry, the study indicates that the industrial upgrading strategy is the move from simple assembly of imported inputs to more integrated forms of OEM and OBM production, having more forward and backward linkages at the local or national level. In addition, the paper proposes policies to support process, product and functional upgrading rather than aiming a radical jump from assembly type of operation to highly knowledge intensive own brand manufacturing exports.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn