Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,729

 Customer Efficiency and Productivity in Designing Service Delivery Systems
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh, Voratas Kachitvichyanukul, and Huynh Trung Luong
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Proceedings of 12th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: APIEMS 2011;Từ->đến trang: Beijing, China.;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The study introduces a non-parametric methodology for measuring customer efficiency and productivity index. It also provides different approaches for solving allocation problem based on firm’s capacity policy. Output-oriented CCR models are employed to measure efficiency and productivity change. The experiment with the hypothetical system is to assess customer behavior in resource allocation. The experimental result indicates that efficiency approach tends to allocate resource via efficiency change rather than technical change, while productivity approach often allocate resource on the best way via technical change instead of efficiency change. The experimental study provides managerial indicators for improving customer efficiency and productivity performance.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn