Trần Trung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 14069 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Trung
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/04/1983
Nơi sinh: Xã Lê Hóa - huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình
Quê quán Xã Văn Hóa - huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Luật; Tại: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Luật; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Luật; Tại: Đại học Nantes
Dạy CN: Luật Hiến Pháp, Luật Lao động, Luật Luật sư, Pháp luật về Thi hành án
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0986698319
Email: trungtran@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1. Từ Năm 2006 đến nay: giảng dạy tại Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu nguyên nhân ảnh hưởng đến việc tồn đọng trong thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và giải pháp hoàn thiện. Chủ nhiệm: ThS. Trần Trung. Thành viên: ThS. Lê Thị Mai Hồng. Mã số: T2015-04-57. Năm: 2015. (Apr 6 2016 4:12PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn