Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,651,090

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và phổ biến thông tin khoa học Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  ThS. Phan Thị Thu Nga; Thành viên:  Trịnh Trung Hải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B2006.15 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng phần mềm tổ chức, quản lý và phổ biến thông tin khoa học, tài nguyên nội sinh của Đại học Đà Nẵng thông qua website

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

Tổ chức, biên tập và phổ biến các luận văn tiến sĩ, thạc sĩ, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp Nhà nước, Bộ, cơ sở và các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, sinh viên Đại học Đà Nẵng. 

Ứng dụng tại Trung tâm thông tin học liệu Đại học Đà Nẵng

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn