Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,651,739

 Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ trực tuyến tại Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Trịnh Trung Hải; Thành viên:  PGS.TS. Tăng Tấn Chiến, CVC. Nguyễn Thanh Hà, CV. Đinh Quang Trung
Số: B2011.03 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý cán bộ Đại học Đà Nẵng theo cơ chế ứng dụng quản lý 2 cấp và truy cập từ xa qua website ĐHĐN. 

Đang được triển khai ứng dụng thí điểm tại Đại học Đà Nẵng và các đơn vị thành viên.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn