Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,276,266

 Optical properies of Eu3+ doped B2O3-TeO2-ZnO-Na2O glasses
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang, Vu Phi Tuyen, Nguyen Trong Thanh, Phan Van Do, Ngo Van Tam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VI; Số: ISSN 1859-4271;Từ->đến trang: 386 -392;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn