Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 55,289,956

 Cải tiến anten PIFA cho thiết bị di động 3G
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Hương, Nguyễn Thanh Hằng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin ECIT 2014
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 978-604-67-0349-5;Từ->đến trang: 407-411;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn