Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,968

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Trần Thị Hương

 Kỹ thuật

 2005

 

 Hội thảo quốc tế về Antenna và truyền sóng tại Seoul, Hàn Quốc

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn