Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,549,345

  Evaluation of Effective Conductivity of Copper- Clad Dielectric Laminate Substrates in Millimeter- Wave Band using a Whispering Gallery Mode Resonator
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thi Huong, Yuanfeng She, Jiro Hirokawa, Kimio Sakurai, Yoshinori Kogami, Makoto Ando
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: IEICE Trans. Electron
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Vol.E92-C;Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn