Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,609

  Accuracy Enhancement of the Whispering Gallery Mode Resonator Method Using Substrates with Identical Sizes to Measure the Conductivity and the Complex Permittivity
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thi Huong, Jiro Hirokawa, Yoshinori Kogami, and Makoto Ando
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: IEEE AP-S International Symposium and USNC/URSI National Radio Science Meeting
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn