Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,419

 Đo đạc đặc tính của vật liệu điện bằng phương pháp cộng hưởng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Ts. Trần Thị Hương; Thành viên:  Ts. Bùi Thị Minh Tú
Ts. Nguyễn Lê Hùng
Số: Đ2011-02-11 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn