Trần Thị Kim Cúc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 5453 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Kim Cúc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/01/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục Tiểu học; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Giáo dục học (GD Tiểu học); Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I
Dạy CN: Phương pháp dạy–học ở tiểu học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa GD Tiểu học, trường ĐHSP, ĐHĐN
Điện thoại: 3733289; Mobile: 0989072969
Email: ttkcuc81@gmail.com; kimcuc2003@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 09/2003 đến nay: Giảng dạy tại khoa GD Tiểu học, trường ĐHSP, ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Rèn kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, mã số T2016-03- 03. Chủ nhiệm: Trần Thị Kim Cúc. Thành viên: Nguyễn Phan Lâm Quyên. Mã số: T2016-03- 03. Năm: 2016. (Mar 2 2020 9:26PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ngân hàng câu hỏi tự luận các học phần Thủ công – Kĩ thuật và phương pháp dạy học Thủ công – Kĩ thuật, Mĩ thuật và phương pháp dạy học Mĩ thuật, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên dùng cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, mã số Đ2009-03-37. Chủ nhiệm: Trần Thị Kim Cúc. Thành viên: Nguyễn Phan Lâm QuyênĐàm Văn Thọ. Mã số: Đ2009-03-37. Năm: 2009. (Mar 2 2020 9:24PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức dạy học trải nghiệm cho giáo viên tiểu học . Tác giả: Trần Thị Kim Cúc – Nguyễn Phan Lâm Quyên. Tạp chí Giáo dục - Tạp chí lí luận - Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: Số 453 (Kì 1 - 5/2019). Trang: 24 - 27, 39. Năm 2019. (Mar 2 2020 9:48PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu nhận thức về hoạt động bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên tiểu học. Tác giả: Lưu Trang - Trần Thị Kim Cúc. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: Số 24(03)/ 2017. Trang: 99-104. Năm 2017. (Mar 2 2020 9:42PM)
[3]Bài báo: Phát triển năng lực dạy học theo hướng trải nghiệm cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tác giả: Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn Phan Lâm Quyên. Tạp chí Khoa học Đại học Vinh. Số: Tập 46, Số 3B/2017. Trang: 20-28. Năm 2017. (Mar 2 2020 9:44PM)
[4]Bài báo: Tổ chức hoạt động trải nghiệm nội dung văn hóa dân gian cho học sinh tiểu học. Tác giả: Trần Thị Kim Cúc. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: Số 16 (3)/2015. Trang: 113 - 117. Năm 2015. (Mar 2 2020 9:33PM)
[5]Bài báo: Thiết kế thiết bị dạy học tự làm ở tiểu học đáp ứng xu hướng dạy học theo mô hình trường học mới VN. Tác giả: Nguyễn Phan Lâm Quyên - Trần Thị Kim Cúc. Tạp chí Khoa học Giáo dục - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Số: Số đặc biệt tháng 12-2015. Trang: 29 -32. Năm 2015. (Mar 2 2020 9:39PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 2 2020 9:52PM)
[1]

Hướng dẫn lắp đặt, thiết kế và sử dụng thiết bị dạy học ở trường tiểu học
Chủ biên: Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn Phan Lâm Quyên. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2016.

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn