Trần Thị Kim Dung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,752,078

 
Mục này được 7309 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Kim Dung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/08/1982
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Tiếng Anh; Tại: Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Master of Arts (TESOL); Tại: Đại học Flinders
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 0905982775
Email: ttkdung@kontum.udn.vn; dungtrankt@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 12/2007 - nay : Giảng viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
2007 - 2009 : Kiêm nhiệm Bí thư Đoàn Phân hiệu© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn