Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,361

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Anh bổ túc
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên năm I hệ Đại học (đối tượng chuyển từ hệ Cao đẳng lên)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[2]Tiếng Anh 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên năm II hệ Đại học và Cao đẳng  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3]Toeic 5
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên năm 3 hệ Đại học chính quy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[4]Tiếng Anh 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên năm I hệ Đại học và Cao đẳng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn