Trần Triệu Khải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,832,435

 
Mục này được 12023 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Triệu Khải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/10/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Kim Động, Hưng Yên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh quốc tế; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Kinh doanh (Marketing); Tại: The University of Queensland
Dạy CN: Marketing
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: trantrieukhai@due.edu.vn; trantrieukhai@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2015 đến nay: Giảng viên tại Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Từ 2012 đến 2015: Giảng viên tại Khoa Thương mại, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Từ 2011 đến 2012: Học chương trình thạc sĩ Kinh doanh, chuyên ngành Marketing tại Trường Đại học Queensland, Australia.
Từ 2010 đến 2011: Giảng viên tập sự tại Khoa Thương mại - Du lịch, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thực tiễn về thị hiếu của người tiêu dùng đối với sản phẩm có đạo đức: Trường hợp mỹ phẩm (sữa rửa mặt) cho phụ nữ. Chủ nhiệm: Trần Triệu Khải. Mã số: T2014-04-44. Năm: 2014. (Nov 11 2014 10:21PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu trong kinh doanh bán lẻ thời trang. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Ngô Thị Hồng & Trần Triệu Khải. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 27(3). Trang: 80-97. Năm 2016. (Jun 7 2019 8:26AM)
[2]Bài báo: Một số yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng tiêu dùng có đạo đức: Trường hợp sản phẩm kem dưỡng da tại thị trường Đà Nẵng. Tác giả: Hà Nguyễn Phương Linh & Trần Triệu Khải. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. Số: 23. Trang: NA. Năm 2016. (Jun 7 2019 8:49AM)
[3]Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh: Trường hợp sinh viên Đà Nẵng. Tác giả: Trần Triệu Khải. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Kinh tế và Phát triển. Số: 109(10). Trang: 151-161. Năm 2015. (Jun 7 2019 8:35AM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của truyền thông marketing xã hội: Góc nhìn từ lý thuyết marketing quan hệ. Tác giả: Nguyễn Trần Mỹ Nga & Trần Triệu Khải. Tạp chí Khoa học Kinh tế Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 3(1). Trang: 86-99. Năm 2015. (Jun 7 2019 8:45AM)
[5]Bài báo: Sản phẩm đạo đức: Tổng hợp lý thuyết và nghiên cứu sơ bộ. Tác giả: Trần Triệu Khải. Tạp chí Khoa học Kinh tế Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 3(7). Trang: 120-131. Năm 2014. (Jun 7 2019 8:42AM)
[6]Tham luận: Sự ưa thích của người tiêu dùng đối với sản phẩm đạo đức: Trường hợp sữa rửa mặt phụ nữ. Tác giả: Trần Triệu Khải. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB) 2014
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 267-277. Năm 2014.
(Nov 11 2014 10:37PM)
[7]Tham luận: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của sinh viên Đà Nẵng. Tác giả: Trần Triệu Khải. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB) 2013. Trang: 125-135. Năm 2013. (Nov 11 2014 10:36PM)
[8]Bài báo: Phân đoạn thị trường tiêu dùng xanh: Trường hợp sinh viên Đà Nẵng. Tác giả: Trần Triệu Khải. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 40(4). Trang: 39-51. Năm 2013. (Nov 11 2014 10:26PM)
[9]Bài báo: Nhận thức về kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành Quản trị marketing tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Trần Triệu Khải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 40(2). Trang: 165-175. Năm 2010. (Nov 11 2014 10:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Students’ perceptions of barriers to moderate drinking: A comparison between a wet and a dry drinking culture. Authors: Khai Trieu Tran, Kirsten Robertson, & Maree Thyne. Journal of Social Marketing. No: NA. Pages: NA. Year 2019. (Jul 3 2019 2:07PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Marketing quốc tế
Ngành: Khoa học quản lý
 2014 Sinh viên năm 2, 3, 4  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Đề án môn học: Kinh doanh quốc tế
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Sinh viên năm 3
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Marketing căn bản
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Sinh viên năm 1, 2
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn