Trần Triệu Khải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,297,447

 
Mục này được 16557 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Triệu Khải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/10/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh quốc tế; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Marketing; Tại: The University of Otago
Dạy CN: Marketing
Lĩnh vực NC: Marketing xã hội; Hành vi người tiêu dùng; Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: trantrieukhai@due.edu.vn; trantrieukhai@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2015 đến nay: Giảng viên tại Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Từ 2010 đến 2015: Giảng viên tại Khoa Thương mại, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thực tiễn về thị hiếu của người tiêu dùng đối với sản phẩm có đạo đức: Trường hợp mỹ phẩm (sữa rửa mặt) cho phụ nữ. Chủ nhiệm: Trần Triệu Khải. Mã số: T2014-04-44. Năm: 2014. (Nov 11 2014 10:21PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nhận thức của trẻ em về tính ngầu (cool) thương hiệu: Một nghiên cứu định tính trong ngành hàng sữa. Tác giả: Trần Triệu Khải, Trương Trần Trâm Anh, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Ngô Thị Toàn. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 20 (10.1). Trang: 26-32. Năm 2022. (Nov 21 2022 10:12AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của chất lượng tích hợp kênh đến lòng trung thành khách hàng trong ngành khách sạn ở Việt Nam. Tác giả: Ngô Thị Khuê Thư, Trương Bá Thanh, Trần Triệu Khải. Tạp chí Khoa học Thương mại. Số: 149. Trang: 63-75. Năm 2021. (Apr 21 2021 10:11AM)
[3]Bài báo: Tác động kép của quảng cáo hoài niệm trong Marketing xã hội doanh nghiệp: Phát triển mô hình lý thuyết. Tác giả: Trần Thị Kiều Trinh, Lê Minh Toàn, Trần Triệu Khải. Khoa học Kinh tế. Số: 9(3). Trang: 72-85. Năm 2021. (Jul 4 2022 4:06PM)
[4]Bài báo: Thúc đẩy thái độ chấp nhận của người dùng Đà Nẵng đối với dịch vụ y tế di động (mHealth). Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Trần Phương Trúc, Nguyễn Thị Thủy, Trần Triệu Khải. Khoa học Kinh tế. Số: 9(4). Trang: 86-105. Năm 2021. (Jul 4 2022 4:07PM)
[5]Bài báo: Một số yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng tiêu dùng có đạo đức: Trường hợp sản phẩm kem dưỡng da tại thị trường Đà Nẵng. Tác giả: Hà Nguyễn Phương Linh & Trần Triệu Khải. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. Số: 23. Trang: NA. Năm 2016. (Jun 7 2019 8:49AM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu trong kinh doanh bán lẻ thời trang. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Ngô Thị Hồng & Trần Triệu Khải. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 27(3). Trang: 80-97. Năm 2016. (Jun 7 2019 8:26AM)
[7]Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh: Trường hợp sinh viên Đà Nẵng. Tác giả: Trần Triệu Khải. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Kinh tế và Phát triển. Số: 109(10). Trang: 151-161. Năm 2015. (Jun 7 2019 8:35AM)
[8]Bài báo: Ảnh hưởng của truyền thông marketing xã hội: Góc nhìn từ lý thuyết marketing quan hệ. Tác giả: Nguyễn Trần Mỹ Nga & Trần Triệu Khải. Tạp chí Khoa học Kinh tế Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 3(1). Trang: 86-99. Năm 2015. (Jun 7 2019 8:45AM)
[9]Bài báo: Sản phẩm đạo đức: Tổng hợp lý thuyết và nghiên cứu sơ bộ. Tác giả: Trần Triệu Khải. Tạp chí Khoa học Kinh tế Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 3(7). Trang: 120-131. Năm 2014. (Jun 7 2019 8:42AM)
[10]Tham luận: Sự ưa thích của người tiêu dùng đối với sản phẩm đạo đức: Trường hợp sữa rửa mặt phụ nữ. Tác giả: Trần Triệu Khải. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB) 2014
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 267-277. Năm 2014.
(Nov 11 2014 10:37PM)
[11]Tham luận: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của sinh viên Đà Nẵng. Tác giả: Trần Triệu Khải. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB) 2013. Trang: 125-135. Năm 2013. (Nov 11 2014 10:36PM)
[12]Bài báo: Phân đoạn thị trường tiêu dùng xanh: Trường hợp sinh viên Đà Nẵng. Tác giả: Trần Triệu Khải. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 40(4). Trang: 39-51. Năm 2013. (Nov 11 2014 10:26PM)
[13]Bài báo: Nhận thức về kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành Quản trị marketing tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Trần Triệu Khải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 40(2). Trang: 165-175. Năm 2010. (Nov 11 2014 10:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Facilitators of students’ moderate drinking in a wet versus dry drinking culture. Authors: Khai Trieu Tran, Kirsten Robertson, and Maree Thyne. Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing. No: 33 (3). Pages: 359-384. Year 2021. (May 26 2020 7:10PM)
[2]Article: To disclose or to falsify: The effects of cognitive trust and affective trust on customer cooperation in contact tracing. Authors: Shijiao Joseph Chen, Donia Waseem, Zhenhua Raymond Xia, Khai Trieu Tran, Yi Li, Jun Yao. International Journal of Hospitality Management. No: 94. Pages: 102867. Year 2021. (Apr 21 2021 10:07AM)
[3]Presentations: "Killing Two Birds with One Stone”: The Dual Effect of Nostalgic Advertising in Corporate Social Marketing. Authors: Khai Trieu Tran, Trinh Thi Kieu Tran, Toan Minh Le. The 3rd Asia Conference on Business and Economic Studies (ACBES 2021), August 2021, Ho Chi Minh City, Vietnam. Year 2021. (Jul 4 2022 4:09PM)
[4]Presentations: Knowledge transfer in B2B customer relationship development. Authors: Shijiao (Joseph) Chen, Khai Trieu Tran, Yimin Huang, Jun Yao, Raymond Xia. Australian and New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC), December 2021, Melbourne, Australia. Pages: 28. Year 2021. (Jul 4 2022 4:10PM)
[5]Article: Students’ perceptions of barriers to moderate drinking: A comparison between a wet and a dry drinking culture. Authors: Khai Trieu Tran, Kirsten Robertson, & Maree Thyne. Journal of Social Marketing. No: 10(1). Pages: 105-124. Year 2020. (Jul 3 2019 2:07PM)
[6]Article: Factors associated with intention to moderate drinking among student drinkers. Authors: Khai Trieu Tran, Kirsten Robertson, and Maree Thyne. Social Marketing Quarterly. No: 25(4). Pages: 327-346. Year 2019. (May 26 2020 7:08PM)
[7]Presentations: Cultural differences in students’ perceived barriers to low-risk drinking: A comparison between New Zealand and Vietnam. Authors: Khai Trieu Tran, Kirsten Robertson, and Maree Thyne. Proceedings of International Social Marketing Conference, July 2018, Singapore, Singapore. Pages: NA. Year 2018. (May 26 2020 7:12PM)
[8]Presentations: Does reversing heavy drinking encourage moderate drinking?. Authors: Khai Trieu Tran, Kirsten Robertson, and Maree Thyne. Proceedings of Australian and New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC), December 2018, Adelaide, Australia. Pages: NA. Year 2018. (May 26 2020 7:13PM)
[9]Presentations: Who are more responding to marketing on social media? A motivation–based segmentation of Facebook users in Vietnam. Authors: Khai Trieu Tran, and Quyen Thi Phu Phan. Proceedings of International Conference on Marketing in the Connected Age, October 2018, Danang, Vietnam. Pages: NA. Year 2018. (May 26 2020 7:15PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 4 2022 4:13PM)
[1]Chapter 25: Marketing to foster development in the Global South, in The Routledge Companion to Marketing and Society Chủ biên: Krzysztof Kubacki, Lukas Parker, Christine Domegan, Linda Brennan. Đồng tác giả: Nathaly Aya Pastrana, Khai Trieu Tran, Irma Martam. Nơi XB: Routledge publisher. Năm 2023.
  
 Khen thưởng
[1] Endeavour Postgraduate Scholarship. Năm: 2010.
[2] New Zealand International Doctoral Research Scholarship. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nghiên cứu marketing
Ngành: Khoa học quản lý
 2020 Sinh viên năm 3, 4  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Hoạch định phương tiện truyền thông
Ngành: Khoa học quản lý
 2020 Sinh viên năm 4  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Marketing quốc tế
Ngành: Khoa học quản lý
 2014 Sinh viên năm 2, 3, 4  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Đề án môn học: Kinh doanh quốc tế
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Sinh viên năm 3
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Marketing căn bản
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Sinh viên năm 1, 2
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn