Trần Uyên Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 9143 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Uyên Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  21/07/1979
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán Tin; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ thông tin, Sư phạm Tin.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K147/42 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng
Điện thoại: 3733293; Mobile: 0983572179
Email: trang.tranuyen@gmail.com; tutrang@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng dạy tại Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng (2002).

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: DỰ ĐOÁN HƯỚNG NGỮ NGHĨA CỦA CỤM TỪ TRONG KHAI PHÁ QUAN ĐIỂM VỚI ĐỘ ĐO THÔNG TIN TƯƠNG HỖ. Tác giả: Trần Uyên Trang, Hoàng Thị Thanh Hà, Huỳnh Xuân Hiệp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(124).2018. Trang: 108-112. Năm 2018. (Apr 8 2019 8:56PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Aspect Extraction with Bidirectional GRU and CRF. Authors: Trang Uyen Tran, Ha Thanh Thi Hoang, Hiep Xuan Huynh. The 2019 IEEE-RIVF international conference on computing and communication technologies. No: 2019. Pages: 60-64. Year 2019. (Apr 8 2019 9:06PM)
[2]Article: Bidirectional Independently Long Short-Term Memory and Conditional Random Field integrated model for Aspect Extraction in Sentiment Analysis. Authors: Trang Tranuyen, Ha Hoangthithanh and Hiep Huynhxuan. In proceedings of the 7th International Conference on Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications (FICTA 2018). No: 7. Pages: 79-88. Year 2018. (Jun 19 2019 9:00PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn