Trần Vĩnh An
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,751

 
Mục này được 18195 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Vĩnh An
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/01/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng; Tại: Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Giáo dục Thể chất; Tại: Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
Dạy CN: Bóng rổ
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn B1
Điện thoại: 0236841325; Mobile: 0905050862
Email: tranvinhan@ac.udn.vn; tranvinhan.udn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2013 đến 2014: Giảng viên Trung tâm Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng
Từ 2015 đến nay: Giảng viên Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hệ thống bài tập kỹ thuật trong giảng dạy môn Bóng rổ cho sinh viên lớp bóng rổ nâng cao tại Đại học Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Trần Vĩnh An. Mã số: T2017-ĐN01-01. Năm: 2019. (Jun 23 2021 9:12AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một. Tác giả: Nguyễn Thanh Lâm, Trần Vĩnh An. Đại học Cần Thơ. Trang: 1175 -1181. Năm 2021. (Aug 7 2021 6:50PM)
[2]Tham luận: Thực trạng và giải pháp phát triển phong trào tập luyện bóng rổ trong các trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Vĩnh An, Đỗ Quốc Hùng. Đại học Đà Nẵng. Trang: 41 - 49. Năm 2020. (Aug 7 2021 6:36PM)
[3]Tham luận: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất tại trường Đại học Tây Nguyên. Tác giả: Chu Vương Thìn, Trần Vĩnh An. Đại học Đà Nẵng. Trang: 223 - 233. Năm 2020. (Aug 7 2021 6:39PM)
[4]Tham luận: Thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tác giả: Nguyễn Thanh Lâm, Trần Vĩnh An. Đại học Đà Nẵng. Trang: 812 - 820. Năm 2020. (Aug 7 2021 6:43PM)
[5]Tham luận: Lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn thể thao tự chọn Bóng rổ cho sinh viên trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Vĩnh An. Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng. Trang: 61 - 66. Năm 2019. (Aug 7 2021 5:45PM)
[6]Bài báo: Phát triển phong trào tập luyện Bóng rổ tại các trường thuộc Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Vĩnh An. Tạp chí thể thao. Số: Xuân 2019 ISSN 0866 - 7462. Trang: 76 - 77. Năm 2019. (Aug 7 2021 5:47PM)
[7]Tham luận: Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên đội tuyển bóng rổ nam trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Vĩnh An, Đỗ Quốc Hùng. Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Trang: 179 - 185. Năm 2019. (Aug 7 2021 5:52PM)
[8]Tham luận: Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên đội tuyển bóng rổ nam trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Vĩnh An. Đại học Tài Chính - Marketing. Trang: 138 - 144. Năm 2019. (Aug 7 2021 6:27PM)
[9]Tham luận: Thực trạng và giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn Bóng rổ cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Vĩnh An. Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng. Trang: 12 - 16. Năm 2018. (Aug 7 2021 5:30PM)
[10]Tham luận: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển phong trào tập luyện Bóng rổ ở các lớp nâng cao tại các trường thuộc Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Vĩnh An. Đại học Huế. Trang: 298 - 305. Năm 2018. (Aug 7 2021 5:37PM)
[11]Tham luận: Thực trạng và giải pháp phát triển phong trào tập luyện Bóng rổ trong các trường trung học cơ sở tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Vĩnh An. Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Trang: 216 - 226. Năm 2018. (Aug 7 2021 5:41PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Choosing exercise to develop the speed strengh for the male basketball team athletes of the University of Economic - The University of Da Nang. Authors: Tran Vinh An, Đo Quoc Hung. Bac Ninh Sport University. Pages: 484 - 487. Year 2019. (Aug 7 2021 6:00PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn