Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='vandocamvan' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,662,287

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán rời rạc
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên thuộc các chuyên ngành của khoa CNTT  Trường CĐCNTT
[2]Cơ sở dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên cao đẳng ngành CNTT, CNPM, Công nghệ Mạng - TT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[3]Tin đại cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên thuộc các chuyên ngành của khoa CNTT, và khoa Hệ thống thông tin Kinh tế
marriage affairs open i want an affair
 Trường CĐ CNTT
[4]Hệ quản trị CSDL
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên chuyên ngành CNTT, CNPM, Công nghệ Mạng - TT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường CĐ CNTT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn