Trần Thị Hà Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,535

 
Mục này được 1151 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Hà Vân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/01/1985
Nơi sinh: Tp. Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa lý Môi trường; Tại: ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM
Đơn vị công tác: Ban Đảm bảo chất lượng; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý tài nguyên; Tại: Đại học Khoa học ứng dụng Cologne
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức
Điện thoại: 02363.892503; Mobile: 
Email: tthvan@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
• 04.2020 đến nay: Chuyên viên Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Đại học Đà Nẵng
• 07.2016 – 06.2019: Chuyên viên nghiên cứu và giảng dạy tại Viện Quản lý Công nghệ và Tài nguyên vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới (ITT), CHLB Đức
• 09.2015 – 01.2016: Trợ lý nghiên cứu - Dự án hợp tác giữa Việt Nam và CHLB Đức “Tương tác giữa biến đổi khí hậu và sử dụng đất ở Vu Gia-Thu Bồn” (LUCCi)
• 09.2008 - 06.2011: Chuyên viên môi trường - Dự án của JICA “Nghiên cứu Chiến lược Phát triển liên kết Tp. Đà Nẵng và vùng phụ cận” (DaCRISS)
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Thực tiễn công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại Đại học Đà Nẵng: khó khăn, thách thức và đề xuất giải pháp. Tác giả: PGS.TS Đinh Thành Việt, ThS. Nguyễn Thị Hùng, ThS. Trần Thị Hà Vân, ThS. Đoàn Như Quỳnh. Hội thảo “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học: Lý luận và thực tiễn”. Trang: 315-333. Năm 2021. (Feb 11 2022 10:41AM)
[2]Tham luận: Thiết kế và thực hiện đo lường đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo - minh họa qua ví dụ chuẩn đầu ra "có khả năng xác định, hình thành và giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp". Tác giả: Đinh Thành Việt, Trần Thị Hà Vân. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đại học trong tình hình mới". Trang: 217-228. Năm 2020. (Mar 10 2021 2:41PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Performance of Satellite-Based Actual Evapotranspiration Products and the Assessment of Irrigation Efficiency in Egypt. Authors: Saher Ayyad; Islam S. Al Zayed; Van Tran Thi Ha; Lars Ribbe. Water — Open Access Journal. No: 10.3390/w11091913. Pages: 19. Year 2019. (Aug 27 2020 7:23PM)
[2]Article: Reuse potential of return flow for irrigating paddy farms in the Vu Gia Thu Bon Delta, Central Vietnam. Authors: Van Tran Thi Ha, Viet Trinh Quoc, Lars Ribbe. Journal of International Scientific Publications: Agriculture & Food. No: Corpus ID: 168988794. Pages: 346–360. Year 2017. (Aug 27 2020 7:01PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 11 2022 10:57AM)
[1]

Phát triển, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo và đo lường đánh giá chuẩn đầu ra

Chủ biên: Đinh Thành Việt. Đồng tác giả: Trần Thị Hà Vân. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2021.

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn