Võ Đức Ân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,694,480

 
Mục này được 17235 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Đức Ân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/05/1982
Nơi sinh: Thành phố Huế
Quê quán Triệu Phong, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Thông Tin; Tại: Đại Học Khoa Học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Mô hình hoá và mô phỏng trên máy tính; Tại: Đại Học Pierre và Marie Curie (Paris 6)
Dạy CN: Công nghệ phần mềm
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 10/2012 - 12/2014: Nghiên cứu viên tại viện nghiên cứu và phát triển Pháp (IRD) tại Hà Nội
1/2015 - nay: Giảng viên tại khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Sample-free Synthetic Population Generation for Agent-Based Models. Authors: Duc-An Vo, Alexis Drogoul and Jean-Daniel Zucker. Proceeding of Social Modeling and Simulations + Econophysics Colloquium 2014. Pages: to be appeared in 2015. Year 2015. (Jan 28 2015 11:32AM)
[2]Article: GAMA: multi-level and complex environment for agent-based models and simulations. Authors: Alexis Drogoul, Edouard Amouroux, Philippe Caillou, Benoit Gaudou, Arnaud Grignard, Nicolas Marilleau, Patrick Taillandier, Maroussia Vavasseur, Duc-An Vo, Jean-Daniel Zucker.
marriage affairs open i want an affair
. Proceedings of AAMAS 2013. No: ISBN: 978-1-4503-1993-5. Pages: 1361-1362. Year 2013. (Jan 28 2015 11:25AM)
[3]Article: Multi-Level Agent-Based Modelling: a Generic Approach and an Implementation. Authors: Duc An Vo, Alexis Drogoul and J.-D. Zucker. Advanced Methods and Technologies for Agent and Multi-Agent Systems
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: ISBN-978-1-61499-253-0. Pages: 91-101. Year 2013.
(Jan 28 2015 11:12AM)
[4]Article: GAMA: A Spatially Explicit, Multi-level, Agent-Based Modeling and Simulation Platform. . Authors: Alexis Drogoul, Edouard Amouroux, Philippe Caillou, Benoit Gaudou, Arnaud Grignard, Nicolas Marilleau, Patrick Taillandier, Maroussia Vavasseur, Duc-An Vo and Jean-Daniel Zucker.. Lecture Notes in Computer Science
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: Volume 7879. Pages: 271-274. Year 2013.
(Jan 28 2015 11:16AM)
[5]Article: GAMA 1.6: Advancing the Art of Complex Agent-Based Modeling and Simulation. Authors: Arnaud Grignard, Patrick Taillandier, Benoit Gaudou, Duc-An Vo, Nghi Quang Huynh, Alexis Drogoul
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Lecture Notes in Computer Science. No: Volume 8291. Pages: 117-131. Year 2013. (Jan 28 2015 11:21AM)
[6]Article: Hybrid Macro-Micro Pedestrian Evacuation Model to Speed Up Simulation in Road Networks. Authors: Nguyen Thi Ngoc Anh, Zucker Jean Daniel, Nguyen Huu Du, Alexis Drogoul, Vo Duc An. Lecture Notes in Computer Science
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: LNCS Volume 7068. Pages: 371-383. Year 2012.
(Jan 28 2015 10:19AM)
[7]Article: GAMA: a simulation platform that integrates geographical information data, agent-based modelling and multi-scale control. Authors: Patrick Taillandier, Alexis Drogoul, Duc-An Vo and Edouard Amouroux. Advances on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems. No: LNCS Volume 7057. Pages: 242-258. Year 2012. (Jan 28 2015 10:09AM)
[8]Article: A Modelling Language to Represent and Specify Emerging Structure in Agent-Based Model. . Authors: Duc-An Vo, Alexis Drogoul, Jean-Daniel Zucker and Tuong-Vinh Ho
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceeding of the 13th Pacific Rim International Conference on Multi-Agents. No: LNCScience Volume 7057. Pages: 212-227. Year 2012. (Jan 28 2015 10:00AM)
[9]Article: An Operational Meta-Model for Handling Multiple Scales in Agent-Based Simulations. Authors: Duc-An Vo and Alexis Drogoul and Jean-Daniel Zucker
marriage affairs open i want an affair
. Proceeding of IEEE RIVF 2012
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 12616851. Pages: 1-6. Year 2012.
(Jan 28 2015 10:27AM)
[10]Article: Interactive Learning of Expert Criteria for Rescue Simulations. Authors: Thanh-Quang Chu, Alain Boucher, Alexis Drogoul, Jean-Daniel Zucker and Duc-An Vo
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceeding of the 11th Pacific Rim International Conference on Multi-Agents
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: LNCS 5357 Springer 2008, ISBN 978-3-540-89673-9. Pages: 127-138. Year 2008.
(Jan 28 2015 9:20AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn