Võ Duy Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28470 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Duy Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/09/1988
Nơi sinh: Bình Sơn, Quảng Ngãi
Quê quán Bình Sơn, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Vật liệu Xây dựng; Tại: Đại học Khoa học Công nghệ Quốc Gia Đài Loan
Dạy CN: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Lĩnh vực NC: Bê tông xanh; Bê tông cường độ cao; Bê tông cốt liệu tái chế; Bê tông nhẹ; Vữa theo phương pháp kiềm kích hoạt
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa KTXD- Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN. 48 Cao Thắng, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0551.3519690; Mobile: 0972277549
Email: duyhai88@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 12/2012 đến nay: Giảng viên tại bộ môn Công nghệ Xây dựng - Khoa Kỹ thuật Xây dựng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xác định tiết diện hợp lý dầm liên hợp thép bêtông có xét đến ảnh hưởng của giải pháp hạn chế vết nứt theo tiêu chuẩn EUROCODE4. Chủ nhiệm: Võ Duy Hải. Thành viên: Nguyễn Văn Bảo NguyênPhan Viết Nhựt. Mã số: T2015-06-103. Năm: 2015. (Apr 3 2016 5:11PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các giải pháp cách chấn chống động đất cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: KS. Võ Duy Hải. Thành viên: Ths. Lê Chí Phát. Mã số: T2013-06-34. Năm: 2013. (Mar 6 2015 10:28AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: The influence of MgO addition on the performance of alkali-activated materials with slag−rice husk ash blending. Authors: D.-H. Vo, C.-L. Hwang, M.D. Yehualaw, M.-C. Liao. Journal of Building Engineering. No: 33. Pages: 1-16. Year 2021. (Oct 6 2020 1:15PM)
[2]Article: Mechanical and durability properties of recycled aggregate concrete produced from recycled and natural aggregate blended based on the Densified Mixture Design Algorithm method. Authors: D.-H. Vo, D. Yehualaw Mitiku, C.-L. Hwang, M.-C. Liao, K.-D. Tran Thi, Yu-Fan Chao. Journal of Building Engineering. No: -. Year 2021. (Dec 9 2020 11:20AM)
[3]Article: Strength and engineering properties of cementless paste produced by GGBFS and MgO. Authors: Chao-Lung Hwang, Duy-Hai Vo, Khanh-Dung Tran Thi, Mitiku DamtieYehualaw. CIGOS 2019 – INNOVATION FOR SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE. No: -. Pages: 447-452. Year 2020. (Dec 9 2020 11:24AM)
[4]Article: Effect of Fly Ash and Reactive MgO on the Engineering Properties and Durability of High-Performance Concrete Produced with Alkali-Activated Slag and Recycled Aggregate. Authors: D.-H. Vo, C.-L. Hwang, K.-D. Tran Thi, D. Yehualaw Mitiku, W.-C. Chen. Journal of Materials in Civil Engineering. No: 32. Pages: 1-11. Year 2020. (Oct 6 2020 1:18PM)
[5]Article: Physical–microstructural evaluation and sulfate resistance of no-cement mortar developed from a ternary binder of industrial by-products. Authors: Chao-Lung Hwang, Duy-Hai Vo, Trong-Phuoc Huynh. Environment Progress and Sustainable Energy. No: 39. Year 2020. (Dec 2 2020 2:37PM)
[6]Article: HPC produced with CDW as a partial replacement for fine and coarse aggregates using the Densified Mixture Design Algorithm (DMDA) method: Mechanical properties and stability in development. Authors: D.-H. Vo, C.-L. Hwang, K.-D. Tran Thi, D. Yehualaw Mitiku, M.-C. Liao, Yu-Fan Chao. Construction and Building Materials. No: -. Year 2020. (Dec 1 2020 12:39PM)
[7]Article: Performance evaluation of alkali activated mortar containing high volume of waste brick powder blended with ground granulated blast furnace slag cured at ambient temperature. Authors: Chao-Lung Hwang, Mitiku DamtieYehualaw, Duy-Hai Vo, Trong-Phuoc Huynh, Alessandro Largo. Construction and Building Materials. No: 223. Pages: 657-667. Year 2019. (Dec 9 2020 11:12AM)
[8]Article: Development of high-strength alkali-activated pastes containing high volumes of waste brick and ceramic powders. Authors: Chao-Lung Hwang, Mitiku DamtieYehualaw, Duy-Hai Vo, Trong-Phuoc Huynh. Construction and Building Materials. No: 218. Pages: 519-529. Year 2019. (Dec 9 2020 11:14AM)
[9]Article: Engineering and durability properties of eco-friendly mortar using cement-free SRF binder. Authors: Trong-Phuoc Huynh, Duy-Hai Vo, Chao-Lung Hwang. Construction and Building Materials. No: 160. Pages: 145-155. Year 2018. (Dec 9 2020 11:15AM)
[10]Article: Effect of high MgO content on the performance of alkali-activated fine slag under water and air curing conditions. Authors: Chao-Lung Hwang, Duy-Hai Vo, Vu-An Tran, Mitiku DamtieYehualaw. Construction and Building Materials. No: 186. Pages: 503-513. Year 2018. (Dec 9 2020 11:10AM)
[11]Article: Strength development and microstructure of alkali-activated slag-MgO in air curing condition. Authors: Chao-Lung Hwang, Duy-Hai Vo, Vu-An Tran, Mitiku DamtieYehualaw. MATEC Web Conf. No: 186. Year 2018. (Dec 9 2020 11:29AM)
[12]Article: Properties of alkali-activated controlled low-strength material produced with waste water treatment sludge, fly ash, and slag. Authors: Chao-Lung Hwang, Chi-Hung Chiang, Trong-Phuoc Huynh, Duy-Hai Vo, Si-Huy Ngo. Construction and Building Materials. No: 135. Pages: 459-471. Year 2017. (Dec 9 2020 11:16AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Máy Xây Dựng
Ngành: Xây dựng
 2014 Sinh viên hệ cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn