Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,243

 Literature review of the relationships between components of customer-based brand equity for destination
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Trung Vinh; Võ Thị Quỳnh Nga
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Proceeding - Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 7, Vol. 2 (ISBN 978-967-11350-4-50); Số: 7, Vol. 2;Từ->đến trang: 133-140;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn