Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,151

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Hoàng Ngân
Đề tài: Tài sản thương hiệu và phản ứng của khách hàng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 ĐHĐN

 2016

 2020

[2]Nguyễn Thị Như Minh
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua: Trường hợp sản phẩm giày của công ty Giày BQ

 Thạc sĩ

 ĐHKT

 2018

 2019

[3]Nguyễn Thanh Tùng
Đề tài: Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ internet banking: Trường hợp khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam

 Thạc sĩ

 ĐHKT

 2018

 2019

[4]Huỳnh Trí
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking: Trường hợp Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2016

 2018

[5]Phạm Thị Hà Giang
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến sự yêu thích và dự định mua: Trường hợp thương hiệu FM Style

 Thạc sĩ

 ĐHKT

 2017

 2018

[6]Lê Thị Bích Trâm
Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu điểm đến: Trường hợp du khách nội địa tại Thành phố Hội An

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2016

 2017

[7]Đào Văn Cường
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng tại siêu thị Co.opmart Gia Lai

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[8]Nguyễn Thị Thu Hoài
Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa giá trị thương hiệu và dự định mua: Trường hợp thương hiệu Dell tại thị trường máy tính xách tay miền Trung

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn