Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,317,114

 Nghiên cứu nút nửa cứng trong kết cấu nhà liên hợp theo Tiêu chuẩn Châu âu EUROCODE 4
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vương Lê Thắng1, Trần Tấn Hiếu2
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015; Số: 1;Từ->đến trang: 76-80;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây ở các nước trên thế giới và Việt Nam, kết cấu liên hợp thép bê tông được sử dụng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, do chưa có tiêu chuẩn thiết kế nên gây không ít khó khăn cho quá trình thiết kế và thi công. Trong kết cấu liên hợp, việc lựa chọn, bố trí và tính toán liên kết trong kết cấu liên hợp là rất quan trọng. Nghiên cứu trình bày về độ cứng của liên kết, bố trí liên kết và tính toán độ cứng nút nửa cứng trong kết cấu liên hợp theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode 4.
ABSTRACT
In recent years in countries around the world and Vietnam, composite structures are used more and more. However, because there is no standard composite structure make it difficult for the design and construction. In composite structure, the selection, layout and calculation linked in composite structures is very important. The research presents general of link stiffness, layout linked and calculation stiffness of semi-rigid joint in composite structures according to European standard Eurocode 4.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn