Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giấy khen sinh viên đạt thành tích thủ khoa vào Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng năm học 2000. Năm: 2000.
[2] Giấy chứng nhận cấp học bổng cho sinh viên đạt kết quả xuất sắc các năm học 2001, 2002, 2003 của tổ chức IKESHITA Nhật Bản. Năm: 2001,2002,2003.
[3] Giấy khen cho sinh viên đạt thành tích đứng đầu Khoa Xây dựng DD&CN Khóa 2000-2005. Số: 342/2005. Năm: 2005.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn