Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,315,674

 Nghiên cứu hệ kết cấu dầm đỡ vách trong kết cấu nhà nhiều tầng
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Vương Lê Thắng; Thành viên:  Vương Lê Thắng
Số: T2011-02-24 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Trong các tổ hợp kết cấu chịu lực phát triển theo phương đứng và ngang hệ kết cấu khung kết hợp với vách, lõi tỏ ra có nhiều ưu điểm hơn cả. Tuy nhiên, trong một số trường hợp việc bố trí vách gây khó khăn cho việc bố trí lối vào những khu vực sảnh chính hoặc khu vực đỗ xe các tầng dưới. Điều này mâu thuẫn với việc thoả mãn các yêu cầu về công năng công trình.
 Một trong các giải pháp để khắc phục vấn đề này là sử dụng kết cấu dầm thay thế vách tại một số vị trí sàn có yêu cầu mở về mặt không gian. Kết cấu dầm sử dụng trong trường hợp này được gọi là dầm đỡ vách hay dầm chuyển (Transfer beam). Dầm đỡ vách trong sơ đồ làm việc của hệ kết cấu vách - dầm đỡ vách làm nhiệm vụ tiếp nhận tải trọng từ kết cấu vách bên trên sau đó phân bố và truyền tải trọng xuống hệ cột bên dưới.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn