Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,316,781

 Nghiên cứu sử dụng và tính toán tấm tôn thép trong kết cấu sàn liên hợp theo Viện nghiên cứu thép Anh SCI
Chủ nhiệm:  Vương Lê Thắng; Thành viên:  Vương Lê Thắng
Số: T2014-02-109 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Kết cấu liên hợp được sử dụng ngày càng nhiều, tuy nhiên trong tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam chỉ có tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCVN 5574-2012 và tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCVN 5575, mà không có tiêu chuẩn thiết kế kết cấu liên hợp, do vậy gây ra khó khăn cho công tác thiết kế và thi công.
Tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu sử dụng và tính toán tấm tôn thép trong kết cấu sàn liên hợp theo Viện nghiên cứu thép Anh SCI với mong muốn hiểu rõ sử dụng của loại sàn tôn và tính toán thiết kế loại sàn này.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn