Võ Hải Lăng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27071 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Hải Lăng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  30/01/1979
Nơi sinh: Huyện Phú Hoà - Phú Yên
Quê quán Huyện Phú Hoà - Phú Yên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Đường ôtô và đường thành phố; Tại: Đại Học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Đường và giao thông đô thị; Tại: Đại học Xây Dựng
Dạy CN: Thiết kế và thi công đường ôtô, Tổ chức và quản lý thi công.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Cầu Đường, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363841297; Mobile: 0905136946
Email: vohailang@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2002 đến nay giảng dạy tại Bộ môn Đường ôtô và Đường thành phố, khoa Xây dựng Cầu Đường, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn giao thông và chống ùn tắt ở một số đô thị lớn Việt Nam. Chủ nhiệm: TS Phan Cao Thọ. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Võ Hải Lăng, Lê Thành Hưng, Nguyễn Thanh Cường, Dương Minh Châu, Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Việt, Phạm Ngọc Phương, Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Văn Tê Rôn. Mã số: B2009-TDA01-02-TRIG. Năm: 2010. (Apr 19 2016 9:35AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nút giao thông cùng mức trong điều kiện giao thông đô thị Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Cao Thọ. Thành viên: ThS Võ Đức Hoàng, ThS Trần Thi Phương Anh, ThS Võ Hải Lăng, ThS Hoàng Phương Tùng. Mã số: B2006-DDN02-16. Năm: 2008. (Apr 13 2016 10:30PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện đường, điều kiện giao thông và điều kiện tổ chức giao thông phục vụ công tác quản lý mạng lưới đường trong các đô thị nước ta. Tác giả: ThS Võ Hải Lăng, PGSTS Phan Cao Thọ. Nhà xuất bản Xây dựng. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 179-186. Năm 2013. (Apr 13 2016 10:37PM)
  
 Khen thưởng
[1] IKESHITA SCHOLARSHIP FUND. Năm: 2000.
[2] IKESHITA SCHOLARSHIP FUND. Năm: 2001.
[3] Giải nhì giải thưởng Loa Thành. Năm: 2002.
[4] Giải nhất hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học, khoa Xây dựng Cầu đường. Năm: 2002.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn