Võ Thị Thuỳ Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 19264 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thị Thuỳ Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/00/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thủy An - Hương Thủy - Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: TESOL; Tại: Wellington - New Zealand
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 14/3/2016 - nay: Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Ngoại ngữ
12/2014 - 14/3/2016: Phó Trưởng Khoa, Chủ tịch CĐBP - Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Ngoại ngữ
05/2013 - 12/2014: Cán bộ phụ trách chuyên môn Ngoại ngữ - Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Ngoại ngữ
10/2006 - nay: Giảng viên - Trường Đại học Ngoại ngữ
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hiệu quả của “đọc mở rộng” (extensive reading) trong việc phát triển kĩ năng đọc-viết tiếng Anh của sinh viên năm thứ hai của khoa Quốc tế học – Trường Đại học Ngoại ngữ. Chủ nhiệm: Võ Thị Thùy Trang. Thành viên: . Mã số: 11111. Năm: 2012. (Jun 29 2015 9:53PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: How to say it: Training more independent students of pronunciation. Authors: Lesley NewmanVo Thi Thuy Trang. Hội thảo Khoa học Quốc tế CamTESOL. Year 2013. (Jun 29 2015 10:00PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn