Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,590,196

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vẽ kỹ thuật xây dựng 1
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên cao đẳng  Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[2]Vẽ kỹ thuật xây dựng 2
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên cao đẳng  Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[3]Diễn họa kiến trúc 2
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2012 Sinh viên ngành Kiến trúc
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[4]Đồ án Chuyên ngành Kiến trúc
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2011 Sinh viên cao đẳng Kiến trúc  Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[5]Lịch sử Kiến trúc Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2011 Sinh viên Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Vẽ kỹ thuật xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên cao đẳng  Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[7]Kiến trúc cảnh quan
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên cao đẳng các ngành Kiến trúc và Xây dựng  Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[8]Lịch sử Kiến trúc
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2010 Sinh viên Cao đẳng - Chuyên ngành Kiến trúc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[9]Thực hành kiến trúc công cộng; Thực hành kiến trúc nhà ở
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2010 Sinh viên cao đẳng Kiến trúc  Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[10]Đồ án Kiến trúc dân dụng 1; Đồ án Kiến trúc dân dụng 2
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2010 Sinh viên cao đẳng Kiến trúc  Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn