Vũ Phan Minh Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,827,823

 
Mục này được 20215 lượt người xem
Họ và tên:  Vũ Phan Minh Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/06/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Minh An, Hội An, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Đồ Họa; Tại: Đại học Kiến Trúc TP.HCM
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2021; Chuyên ngành: Mỹ thuật ứng dụng; Tại: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Dạy CN: Vẽ Mỹ thuật, Nội thất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 0935474479
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: trangvu2689@yahoo.com;trangvu2689@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2012-2013: Trợ giảng tại khoa Kiến Trúc
2013-nay: Giảng dạy tại khoa Kiến Trúc
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: THIẾT KẾ HỆ THỐNG INFOGRAPHIC “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHĐN
.
Chủ nhiệm: Vũ Phan Minh Trang. Thành viên: Trương Nguyễn Song Hạ. Mã số: T2020-02-11. Năm: 2021.
(Dec 9 2021 9:56AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng của typography vào việc thiết kế các bảng thông tin trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN. Chủ nhiệm: Vũ Phan Minh Trang. Thành viên: Sinh viên Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Mã số: T2016-02-35. Năm: 2017. (Oct 10 2019 10:59AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: ỨNG DỤNG ĐỒ HỌA THÔNG TIN ( INFOGRAPHIC) VÀO VIỆC THIẾT KẾ CÁC BIỂN CHỈ DẪN VÀ THÔNG TIN TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Vũ Phan Minh Trang. Mã số: T2013 – 02 – CBT90. Năm: 2013. (Jan 4 2016 9:53AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CÁC YẾU TỐ ERGONOMIC TRONG THIẾT KẾ INFOGRAPHIC
.
Tác giả: Vũ Phan Minh TrangTrương Nguyễn Song Hạ. Tạp chí Kiến trúc. Số: 9.2021. Trang: 53-56. Năm 2021.
(Dec 9 2021 9:59AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng của typography vào việc thiết kế các bảng thông tin trường Đại Học. Tác giả: Giảng viên Vũ Phan Minh Trang,
Sinh viên Nguyễn Thị Thảo Nguyên
. Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc. Số: 6. Trang: 22-23. Năm 2017.
(Oct 10 2019 10:42AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề Trang trí
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2018 Sinh viên Kiến trúc  Khoa Kiến trúc, Đại học Bách Khoa
[2]Đồ án Trang trí Kiến trúc
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2014   
  
 Thông tin khác
  Hướng dẫn SV NCKH
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP SINH VIÊN
ỨNG DỤNG INFOGRAPHIC VÀO VIỆC THIẾT BẢNG CHỈ DẪN
TRONG KHUÔN VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Đà Nẵng 2017
GVHD: Vũ Phan Minh Trang
SVTH: Phan Thái Hiền
Lớp: 14 KT2
MSSV: 121140081
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn