Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,848

 Sử dung e-learning như một công cụ hổ trợ phát triển kỹ năng viết ở khoa tiếng Anh, trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Kim Anh*
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Số 04(89).2015;Từ->đến trang: 6;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc sử dụng học tập trực tuyến đã và đang được tiến hành ở khoa tiếng Anh trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng. Tuy nhiên, việc sử dụng vẫn còn hạn chế. E-learning chủ yếu được sử dụng như chỗ để giáo viên tải tài liệu lên. Bài viết đề cập các bước tiến hành cụ thể để có thể thành công trong việc sử dụng e-learning trong việc phát triển kỹ năng viết. Thật sự, năm bước cơ bản trong quá trình viết bài đều có thể được thiết kế trên e-learning. Một số các khó khăn sinh viên và giáo viên gặp phải trong quá trình sử dụng e-learning để phát triễn kỹ năng viết cũng được đưa ra. Ngoài ra, bài viết còn thảo luận một số lưu ý khi sử dụng e-learning nói chung và để phát triển kỹ năng viết nói riêng một cách thành công.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
E-learning has been increasingly used in English Department, Danang university of language studies. However, its use is still limited. E-learning is simply used as the place for teachers to upload their documents. This paper mentions specific steps to implement the application of e-learning to develop students’ writing skill successfully. In fact, 5 steps of the writing process can be designed and carried out on e-learning. Some challenges that students and teachers may encounter during the implementation are also pointed out. Besides, the article discusses some specific suggestions to successfully use e-learning in general and to develop writing skill in particular.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn