Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,639,511

 KHAI THÁC HIỆU QUẢ BỘ GIÁO TRÌNH LIFE CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Kim Anh
Nơi đăng: Blended learning and innovative approaches in language teaching; Số: 1;Từ->đến trang: 10;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bộ giáo trình Life phiên bản Việt Nam được National Geographic Learning biên soạn đặc biệt dành cho Việt Nam năm 2015. Bộ giáo trình được biên soạn rất công phu dành cho sinh viên không chuyên ngữ ở Việt Nam. Bộ giáo trình được biên soạn theo hướng học tập kết hợp trực tuyến theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam. Hiện tại, trường Đại Học Ngoại Ngữ đã triển khai sử dụng cho sinh viên các lớp chất lượng cao của trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên, việc sử dụng bộ giáo trình vẫn theo hướng truyền thống, nên chưa khai thác hết tính năng ưu việt của giáo trình. Bài báo trình bày cách khai thác giáo trình bao gồm đĩa CD ROM, nguồn tài nguyên trên trang web ngllife.com của giáo trình, cách tạo khóa học trực tuyến để khai thác hiệu quả phần bài tập trên trang web Myelt.
ABSTRACT
Life material- Vietnamese version is especially designed for Vietnam in 2015 by National Geographic Learning. Life is carefully written for non- major students in Vietnam. This is the textbook that is specialized for blended learning approach for the six level framework for the language proficiency in Vietnam. At present, Danang University of Foreign Language Studies is implementing the use of Life materials for high quality classes in Danang University of Science and Technology. However, Life material is still used as a textbook with the traditional teaching method, so the invaluable advantages of Life materials has not been completely exploited. This article discusses the way to effectively exploit Life including CR ROM, the resources on ngllife.com, and gives details on how to create an online course to make use of available exercises on its online workbook.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn