Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,605

 SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CỦA e-LEARNING ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA HỌC TẬP MANG TÍNH HỢP TÁC CHO SINH VIÊN TIẾNG ANH TẠI KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Kim Anh
Nơi đăng: Hội thảo tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông vào xây dựng và phát triển đề cương môn học trong chương trình đào tạo cử nhân; Số: 1;Từ->đến trang: 10;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Học tập mang tính hợp tác thường được tiến hành theo hình thức học nhóm là hoạt động thường xuyên được giáo viên tiếng Anh sử dụng trong và ngoài giờ học. Học tập mang tính hợp tác làm cho giờ học thú vị hơn và sinh viên có cơ hôi học hỏi lẫn nhau trong và ngoài giờ học. Tuy nhiên, việc ứng dụng học tập mang tính hợp tác chưa phát huy được hết hiệu quả do một số khó khăn trong việc tiến hành. Điều này có thể phần nào được khắc phục nhờ việc sử dụng e-learning. Bài báo giới thiệu các chức năng của e-learning giúp khắc phục các khó khăn và tăng cường tính hiệu quả của học tập mang tính hợp tác ở khoa tiếng Anh, trường Đại Học NgoạI Ngữ Đà Nẵng. Ngoài ra cách sử dụng các chức năng của e-learning cũng được thảo luận.
ABSTRACT
Cooperative learning, which is often carried out in the form of group work, is a popular activity in and outside the class meeting. Cooperative learning makes the lesson more interesting and provides learners with the chance to learn from each other in and outside the class. However, the application of cooperative learning proves not to be very effective due to some difficulties. Such difficulties can be overcome by the use of e-learning. This article introduces some functions of e-learning that can help deal with such challenges and facilitate the efficiency of cooperative learning in Department of English, the University of foreign language studies. Besides, how to use these functions is also discussed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn