Võ Thị Thúy Kiều
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,922

 
Mục này được 12484 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thị Thúy Kiều
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/09/1991
Nơi sinh: xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Quê quán xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Dược; Tại: ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Tổ bộ môn; Khoa Y Dược
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Dược lý lâm sàng; Tại: Đại học Toulouse III - Paul Sabatier
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng, 91A Nguyễn Thị Minh khai, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935796906
Email: vttkieu@smp.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2014 - nay: Giảng viên tại Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
2015: định hướng Thực hành Hóa sinh và Hóa sinh lâm sàng tại ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh
2017-2018: Master Mekong Pharma chuyên ngành Dược lý lâm sàng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tình hình sức khỏe, bệnh tật của sinh viên năm thứ nhất Đại học Đà Nẵng năm học 2014 - 2015. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Thành viên: Lê Kim Thanh, Võ Thị Thúy Kiều, Trần Thanh Điệp. Mã số: Đ2015-01- 24. Năm: 2016. (Feb 22 2017 10:11AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tín hiệu an toàn của các thuốc có chi phí Bảo hiểm y tế cao nhất năm 2016: phân tích từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam. Tác giả: Đặng Bích Việt, Võ Thị Thúy Kiều, Nguyễn Hoàng Anh (b), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Đình Hòa. Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc. Số: 5. Trang: 17-24. Năm 2019. (Apr 7 2019 2:54PM)
[2]Bài báo: Khảo sát việc điều trị hội chứng ruột kích thích tại bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tác giả: Võ Thị Thúy Kiều, Bùi Thị Hương Quỳnh. Tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh. Số: 3(19). Trang: 360-366. Năm 2015. (Feb 22 2017 10:15AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Assessment of parents’ level of satisfaction with cleft lip/palate treatment results in central Vietnam and surrounding provinces. Authors: Phan The Phuoc Long, Vo Thi Thuy Kieu. the 4th AHLA International Health Literacy Conference: Health Literacy and Quality of Healthcare Services. Pages: xx. Year 2016. (Mar 20 2017 10:44AM)
[2]Article: Prevalence and dietary risk factors of irritable bowel syndrome in Vietnamese pharmacy students. Authors: Kieu Vo Thi Thuy, Thong Vo Duy, Quynh Bui Thi Huong. Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy (VJMP). No: 8(2). Pages: 44-51. Year 2015. (Feb 22 2017 10:17AM)
  
 Sách và giáo trình
(May 14 2019 5:23PM)
[1]Safety signal detection from Vietnamese spontaneous ADR reporting system for several high-cost drugs covered by Vietnam health insurance fund Chủ biên: Thi Thuy Kieu Vo. Nơi XB: Éditions universitaires européennes. Năm 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn